Jadid Obidjon Mahmudov's activity as the deputy chairman of the Kokand Duma in 1917 year
PDF

Keywords

Kokand duma, jadid, Turkestan autonomy, grain, idea, education, luxury

Abstract

The article describes the activities of the leader of the Kokand jadids Obidjon Abdukholik ogli Mahmudov (1871-1936) as deputy chairman of the Kokand Duma.

PDF

References

Shamsutdinov R. Istoriya Andijana v dokumentax i materialax (1876-1917) (tom Periy). –A.: "Andijon nashriyot-matbaa", 2009. –P. 473-474.

Shamsutdinov R. Ozarbayjon diyorida Cho'lpon merosini izlab // Vodiynoma, 2018, №3. –B. 19-22.

Shamsutdinov R. Qatag'on qilgan yurtdoshlarni xotirlab (xujjatlar va materiallar asosida). - T.: "Akademnashr", 2018. –B. 46.

Mustafa Shoqay. Shig'armalarinin toliq jinagi. V tom. Almati, "Dayk-Press", 2017. –B. 322.

National archive of Uzbekistan, 31-fund, 1-list, 2-work, – P. 9

National archive of Uzbekistan, 31-fund, 1-list, 2-work, –pp. 11,12,13.

Kotyukova T. Grajdanskaya voyna v razreze regionalnoy istorii: Golod v Turkestane 1918-1920-x gg //Nauchniy jurnal Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. №2, 2006. – S.24.

Bochkareva I. Vopros o vlasti v Turkestane nakanune i posle Oktyabrskoy revolyusii // Sosialnie, kulturnie issledovaniya i bezopasnost. №3, 2019. – S.198.

Shadmanova S. Prodovolstvenniy krizis v Turkestane: doxodi i potreblenie (1914-1917 gg.) // Chastnie miri velikoy russkoy revolyusii. - Kazan, 28-29 sentyabrya 2017 g. –S. 78.

Tileukulov A, Golovanov S, Orazimbetov Sh. Turkestan na istoricheskom povorote 1917-1920 gg. // Politika XX veka, № 3, 2009. – S. 144.

Mikhaylov S. Istoriya narodnogo xozyaystva Uzbekistana. –T.: T.1, 1962. –S. 54.

National archive of Uzbekistan, 31-fund, 1-list, 214-work, –P. 31.